Grebski.pl

T: +48 608 744 552
E: pracownia@grebski.pl

KONSULTACJE SPOŁECZNE W SPRAWIE PRZEBUDOWY UL. CELNEJ W NYSIE

KONSULTACJE SPOŁECZNE W SPRAWIE PRZEBUDOWY UL. CELNEJ W NYSIE

Na temat przebudowy ul. Celnej w Nysie rozmawiano podczas spotkania w dniu 20 czerwca 2012r. w ramach projektu Fundacji im. Stefana Batorego i Szkoły Liderów „Masz Głos Masz Wybór” realizowanego przez Miejską i Gminną Bibliotekę Publiczną w Nysie. Było to drugie spotkanie na ten temat, tym razem odbyło się w Muzeum w Nysie. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele władz Gminy Nysa, przedsiębiorcy z ulicy Celnej, radni Rady Miejskiej w Nysie oraz mieszkańcy zainteresowani tematem.

Prof. Piotr Gajewski mówił o konkursach architektonicznych przeprowadzonych - podobnie jak w Nysie - w takich miastach jak Gliwice, Miechów, czy Rzeszów. Piotr Gajewski podkreślał, że ulica Celna jest zdewastowana, występują problemy do rozwiązania takie jak, różnica poziomów i wystrój. Jego zdaniem ul. Celna może stać się elegancka, podobnie jak np. Krakowskie Przedmieście w Warszawie.

Pełna relacja ze spotkania na stronie UM Nysa.