Grebski.pl

T: +48 608 744 552
E: pracownia@grebski.pl

I MIEJSCE W KONKURSIE NA KONCEPCJĘ ZAGOSPODAROWANIA RYNKU W NYSIE Z TERENAMI PRZYLEGŁYMI

I MIEJSCE W KONKURSIE NA KONCEPCJĘ ZAGOSPODAROWANIA RYNKU W NYSIE Z TERENAMI PRZYLEGŁYMI

Zajęliśmy I miejsce w konkursie na koncepcję zagospodarowania rynku w Nysie z terenami przyległymi. Realizacją objęta będzie ulica Celna.
Konkurs został rozstrzygnięty w dniu 9 maja 2012 roku.
O przyznaniu pierwszej nagrody siedmioosobowy skład sądu konkursowego zadecydował jednogłośnie.

Uzasadnienie werdyktu sądu konkursowego:
"Za właściwe ukształtowanie Rynku, gdzie wykształcono dwa place przed Katedrą i przed Domem Wagi, za trafne rozwiązanie plant miejskich gdzie strefuje się komunikację, miejsca parkingowe teren zielony i ciągi piesze we właściwej gradacji. Za poszukiwanie jednolitego charakteru zdewastowanej ulicy Celnej uzyskanej prostym środkiem architektonicznym scalającym partery budynków. Na uznanie zasługuje rozwiązanie komunikacji kołowej na tej ulicy, gdzie grupy parkingów rozdzielone są enklawami zieleni rekreacyjnej."

Skład sądu konkursowego:
Piotr Gajewski – przewodniczacy – SARP Kraków
Piotr Walach – wiceburmistrz Nysy
Aloizy Tomiczek – Nysa
Dariusz Grabowiecki – przew. Komisji Urbanistyki w Nysie
Iwona Solisz – Opolski Wojewódzki Konserwator Zabytków
Marcin Major – SARP Wrocław
Marek Nowacki – sedzia referent – SARP Opole

Zobacz projekt

Ogłoszenie wyników na stronie UM Nysa.